نوشته‌ها

پمپ گریزازمرکز پمپیران چیست؟

پمپ گریزازمرکز چیست؟     پمپ گریزازمرکز (پمپیران)   شرکت پمپیران از شرکت های بزرگ در صنعت تولید پمپ آب در کشور است.که در تولید و ساخت انواع پمپ آب از جمله پمپ آب شناور، پمپ گریزازمرکز، و پمپ آب فشار قوی فعالیت دارد.  این م…