نوشته‌ها

عیب یابی پمپ آب و علل خرابی پمپ

نشانه ها و علل خرابی پمپ آب وعیب یابی پمپ آب

مشکل شماره۱

 • عدم دریافت مایع پمپ شونده
 • عدم هواگیری یا پرکردن اولیه پمپاژ سیال
 • ارتفاع مکش منفی بسیار زیاد
 • ارتفاع تخلیه زیاد است

راه حل پمپکو

 • پمپ ولوله مکش را کاملا از مایع پر کنید.
 • اگرارتفاع مکش استاتیک بیش ازاندازه است باید
 • سطح مایع بالا آمده یاخود پمپ پایین آورده شود.
 • افت اصطکاکی لوله ها را کنترل کنید .

مشکل شماره ۲

 • گرفتگی پروانه
 • مایع به اندازه کافی نمی رسد
 • نشتی هوا در لوله مکش
 • نشتی هوا در کاسه نمد

راه حل پمپکو

 • پمپ را پیاده و تمیز کنید
 • نشت از میان فلنچ ها را کنترل نمائید
 • برای آزمایش خط مکش می توان ورودی را بست
 • وخط را تحت فشار قرار داد
 • فشارمایع آب بندی را تا بالاترازفشارجوافزایش دهید

مشکل شماره ۳

 

 • خرابی پروانه
 • آب بندی یا لایی معیوب
 • دهانه مکش به اندازه کافی درون مایع نیست

راه حل پمپکو

 • پروانه ومحور آنرا بازرسی کنید در صورت آسیب
 • یا سایش پره ها راتعویض نمایید
 • لایی یا آب بند مکانیکی را تعویض نمائید
 • دهانه ورودی را پایین ببرید

مشکل شماره ۴

 • فشار نا کافی
 • سرعت کم است
 • نشتی هوا از لوله مکش

راه حل پمپکو

 • ببینید آیا ولتاژ موتور صحیح است
 • فلنچ ها را از نظر نشتی آزمایش کنید

مشکل شماره ۵

عیوب مکانیکی

گرفتگی مجرای عبوری مایع

وجود هوا یا گازدر مایع( مراقب ایجاد حباب باشید)

راه حل پمپکو

 • پروانه و محور پمپ را بررسی کنید.
 • درصورت معیوب بودن یا سایش شدید پره های آن را تعویضنمایید
 • لایی کاسه نمد یا آب بند مکانیکی راتعویض کنید.
 • پمپ را پیاده کرده مجرای عبور را بررسی و
 • گرفتگی آنها را برطرف نمایید.
 • هوای جمع شده را در فواصل معین خارج نمائید .

 


مشکل شماره ۶

 • پمپ برای مدت کوتاهی کارمی کند وسپس متوقف می شود
 • هواگیر اولیه نا کافی

راه حل پمپکو

 • هوای پمپ، لوله ها و شیر ها را تخلیه نمایید.
 • نقاط مرتغع در خط مکش را اصلاح نمایید .

مشکل شماره ۷

 • نشت هوا در لوله مکش
 • نشتی هوا در کاسه نمد

راه حل پمپکو

 • فشارمایع آب بندی را تا بالاترازفشارجوافزایش دهید.
 • برای آزمایش خط مکش می توان ورودی را بست

  وخط را تحت فشار قرار داد. فلنچ ها را از نظر نشتی

  آزمایش کنید.


مشکل شماره ۸

 • پمپ توان بیش از حد مصرف می کند
 • عیوب مکانیکی
 • کاسه نمد بیش از حد صفت است

راه حل پمپکو

 • پروانه و محور پمپ را بررسی کنید. درصورت
 • معیوب بودن یا سایش شدید پره های آن را تعویض
 • نمایید. لایی کاسه نمد یا آب بند مکانیکی راتعویض کنید
 • فشار روی کاسه نمد را کاهش دهید

 


مشکل شماره ۹

 • محور خم شده یا معیوب است.
 • عدم کارآیی قطعات پمپ

راه حل پمپکو

 • انحراف روتور را با چرخاندن آن بر روی یاتاقان

گرد ها مشخص نمایید.

 • یاتاقان ها و پروانه راازنظرمعیوب بودن وارسی نمایید.