نوشته‌ها

درجه حفاظت موتورهای الکتریکی یا ip چیست ؟

درجه حفاظت موتورهای الکتریکی یا ip حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل ip57 یا ip44 یا ip66 یا ip67 روبرو شدیه اید اما عبارت ip چیست و چه معنا و مفهممی دارد . اگر به مشخصات محصولات الکترونیک، خصوصا دستگاه‌هایی که در فضای باز نصب می‌…