نوشته‌ها

الکتروموتور ضد انفجار چیست

الکتروموتور ضد انفجار این نکته مهم است که الکتروموتور ضد انفجار تنها در برخی نواحی به کار گرفته می شوند. این تجهیزات شناسنامه و شناسه های ویژه ای دارند که به ما می گوید که آیا می توان از آنها در نواحی خطرناک خاصی استفاده کرد یا نه؟  …