نوشته‌ها

سرويس و نگهداري الكتروموتور

سرويس و نگهداري الكتروموتور   هر ۲۵۰ ساعت كار بايد وضعيت گريس بلبرينگ را بررسي کرد و در صورت كمبود آن به وسيله گريس پمپ به آنها گريس زده شود. (گريس مخصوص)     در صورتي كه بلبرينگ ها گرم شوند يكي از اشكالات زير وجود دار…