نوشته‌ها

سرويس و نگهداري الكتروموتور

سرويس و نگهداري الكتروموتور

 

هر ۲۵۰ ساعت كار بايد وضعيت گريس بلبرينگ را بررسي کرد و در صورت كمبود آن به وسيله گريس پمپ به آنها گريس زده شود. (گريس مخصوص)

 

 

در صورتي كه بلبرينگ ها گرم شوند يكي از اشكالات زير وجود دارد كه بايد سريعا بر طرف گردد:

 

 •  گریس بيش از حد زده شده است ، پس بايد با باز كردن محل خروج گريس در زمان كار گريس اضافي تخليه شود.
 •  گريس بلبرينگ ها كافي نيست.
 •  درجه گريس مناسب نيست حتما از گريس دور بالا ( High speed ) و مشابه آن استفاده شود.
 •  مواد خارجي وارد بلبرينگ ها و يا گريس شده است.
 •  بلبرينگ ها تراز  نيست.
 • سيستم كوپلينگ بخوبي كار نمي كند.
 •  بار الكتروموتور روي سه فاز نامتعادل است.
 •  درون روتور خش پيدا شده و يا ناهم محوري موتور و كمپرسور وجود دارد.

در صورتي كه الكتروموتور صداي غير عادي داشت، يكي از عوامل زير وجود دارد:

 

 1. شل شدن پيچ هاي نگه دارنده بلبرينگ ها و ياتاقانها
 2. بهم خوردن فاصله هوایی(  AIR GAP) الكتروموتور
 3. شل شدن بالش روتور و استاتور
 4. شل شدن پيچ هاي پايه
 5. شل شدن پيچ هاي كوپلينگ
 6. دو فاز شدن الكتروموتور

 

در مورد الكتروموتور كه با تسمه كمپرسور را به حركت در مي آورند به سفتي و يا شل بودن تسمه ها توجه گردد.

اصولا بعد از هر ۲۰۰۰ ساعت كاركرد مي بايست صداي بلبرينگ هاي الكتروموتور بطور دقيق كنترل شود.

زمان سرويس الكتروموتور به عوامل ذیل بستگي دارد.

 

 • رطوبت محيط
 • دماي محيط كار و جابجايي هواي گرم با هواي خنك
 • گرد و خاك محيط كار
 • نوسانات ولتاژ در خط
 • مدت زمان بهره برداري از ماشين در ۲۴ ساعت
 • تعداد دفعات قطع و وصل تغذيه الكتريكي الكتروموتور