یکی از پمپ های پرکاربرد از گروه پمپ سانترفیوژ، پمپ های سری cpm,cm هستند که به آنها پمپ بشقابی نیز گفته میشود . پمپ های سانرفیوژی بشقابی قابل استفاده در انتقال آب تمیز و دیگر مایعات نزدیک به آب تمیز و آب از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی می باشند. این پمپ ها برای تامین و انتقال آب خانگی ، انتقال و تامین آب شهری تقویت فشار در ساختمان های بلند ، تقویت فشار خطوط لوله ،مزرعه های پرورش ماهی و مرغداری ها، آبیاری باغی،آبیاری گلخانه ای ، سیستم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع ، به گردش درآوردن سیرکولاسیون و بیشتر شدن فشار آب سردو گرم و مصارف صنعتی میشود.