بهترین پمپ وکیوم و پمپ خلاء کدام است؟

پمپ وکیوم یا خلاء چیست وچگونه کار میکند

یکی از سوالات گیج کننده ای است، که باید در جواب این سوال توضیح داده شود. شما تصمیم دارید چه کاری انجام دهید؟

زیرا پاسخ سوال اول این است که هیچ بهترین پمپ و بدترین پمپی وجود ندارد. بهترین پمپ همیشه پمپی خواهد بود که کاری که شما نیاز دارید را برایتان انجام دهد.یا کارایی لازم را برای شما داشته باشد.

بنابراین لازم است قبل از انتخاب پمپ وکیوم، به دقت فرایند مورد نظرتان و نیازمندیهای پمپاژ را برای آن تحلیل کنید. .

چندین نکته مهم در هنگام انتخاب پمپ باید در ذهن وجود داشته باشد، که به طور خلاصه آنها را در زیر می بینید.

سو الاتی که هنگام انتخاب پمپ باید پاسخ داده شود:

 

 • چه فشار نهایی مورد نیاز است؟
 • چه مقدار جرمی بار گازی موجود است؟
 • گازهای موجود در فرایند چیست؟ (خورندگی، اشتعال پذیری، بخار آب و دیگر حلالها)
 • چه سطحی از تمیزی مورد نیاز است؟ (پمپ روغنی یا خشک)
 • آیا سیستم بطور متناوب هوا دهی میشود؟
 • آیا پمپ به شیر یا یک پمپ پشتیبای نیاز دارد؟
 • آیا با توجه به منحنی سرعت پمپاژ بر حسب فشار نیاز فرایند برآورده میشود؟چه مراقبتها یا مشکلاتی در مورد فرایند وجود دارد؟
 • چه مقدار قرار است هزینه شود؟

 

پمپ وکیوم یا پمپ خلاء برای كاهش فشار گاز در یك حجم معین و به عبارت دیگر برای كاهش چگالی گاز به كار میرود. بنابراین لازم است كه ذرات گاز از حجم برداشته شوند.

اساساً دو دسته پمپ وکیوم وجود دارد:

 

الف) پمپ وکیوم كه توسط آنها، ذرات گازی كه از حجم برداشته شده، در طول یك یا چندین مرحله متراكم سازی، پمپاژ میشود و به فضای اتمسفر، بیرون رانده میشود. ذرات گاز بوسیله جابجایی یا انتقال ضربه پمپاژ می شوند.

ب) پمپ های وکیوم كه در آنها، ذرات گاز كه میخواهیم برداشته شوند، چگالیده شده و یا به شكلی، مثلاً شیمیایی، به سطح یك جامد مقید میشوند، كه این سطح خود بخشی از مرز حجم مورد نظر را تشكیل میدهد.

پمپ وکيوم Vacuum يا خلاء به فضايي گفته مي شود که خالي از ماده باشد. در چنين حالتي مولکول هاي هوا که عامل ايجاد فشار مي باشند نيز وجود ندارند.

اين تعريف ايده آل خلاء مي باشد. فشار صفر مطلق، در اين فضا تعريف مي شود. در عمل رسيدن به چنين محيطي امکان پذير نيست زيرا هميشه تعدادي مولکول گاز وجود دارند.

اما رسيدن به فشارهاي بسيار بسيار پايين دور از واقعيت نيست.و امروزه سيستم هاي وکيومي توليد شده اند که مي توانند محيط هايي با قدرت تفکيک مولکول بر واحد حجم، بسيار پايين ايجاد کنند در اصطلاح به فشارهاي پايين تر از فشار اتمسفر هوا، حالت خلاء گفته مي شود.

کلمه وکيوم از معادل لاتين کلمه خالي Empty مي آيد. با اين وصف فشار مابين فشار اتمسفر و صفر مطلق را مي توان حوزه سيستم هاي وکيوم دانست.

يک سيستم خلاء مجموعه اي متشکل از پمپ ها، فشارسنجها، شيرها، تله ها، اتصالات دائمي و غير دائمي (فلنج ها) و لوله هاي متصل کننده آنها به يکديگر است.پايين ترين فشار قابل دستيابي در محيط آزمايشگاهي و دماي استاندارد، حدود ۱۰E-13 torr يا ۱۳Pico Pa باشد.

البته در سيستم هاي دما پايين و در حدود ۴ درجه کلوين فشارtorr 5×۱۰E-17 يا ۶٫۷Femto Pa نيز به صورت غير مستقيم اندازه گيري شده است.

از آنجا که فشار گاز از جنبش مولکولي ناشي مي شود و همچنين جنبش مولکولي به صورت مستقيم با دما رابطه دارد، فشارهاي بسيار بسيار پايين را مي بايست در دماهاي نزديک به صفر مطلق تجربه نمود.

در هر رده خلاء از روش هاي پمپاژ، اندازه گيري و انتقال خاصي استفاده مي شود. به جرات مي توان گفت که بيشتر کاربردهاي خلاء در صنعت با خلاء کم (محدوده اتمسفر تا ۱ ميلي بار) صورت مي گيرد.

خلاء کم بيشتر در فرآيندهاي خشک کردن، فرمينگ، تغليظ، تقطير، پمپاژ مايعات، انتقال مواد، فيلتراسيون و فرآيندهاي شيميايي بکار مي رود.

مقدار فشار و تاثیر آن در اندازه گیری خلاء

پارامتر های زيادي از جمله دما، رطوبت، شرايط آب و هوايي، وزش باد، ارتفاع از سطح دريا و … فشار اتمسفر را تغيير ميدهند، که اين عواملاندازه گيري دقيق فشار اتمسفر را با دشواري روبرو ميکند اين دليل دقيق نبودن اندازه گيري فشار توسط گيج فشار نسبي مي باشد.

 • زيرا با تغيير هر يک از پارامترهاي بالا فشار اتمسفر يعني نقطه صفر گيج جابجا مي شود.
 • واين…….. يعني فشارخوانده شده مقدار واقعي نخواهد بود.
 • دليل آنکه معمولاً گيج فشار نسبي در فشار اتمسفر عدد صفر را نشان نميدهد، اين است.
 • از گيج هاي فشار نسبي تنها براي فرآيندهايي استفاده ميشود که اختلاف فشار با اتمسفر اهميت دارد.
 • حال فرض ميکنيم تمامي پارامترهاي بالا ثابت بوده، و تنها ارتفاع از سطح دريا تعيين کننده ميزان فشار اتمسفر است.
 • فشار اتمسفر در سطح دريا ۱ اتمسفر يا ۱۰۱۳ ميلی بار است، با افزايش ارتفاع از سطح دريا اين مقدار کاهش مييابد.
 • براي مثال فشار اتمسفر در تهران بين ۸۵۰ تا ۹۰۰ ميلي بار ميباشد.