اجزا پمپ آب

 قطعات پمپ آب

  1.  بدنه پمپ

محفظه ای است که پره های پمپ، محور و سیستم آببندی آنرا در بر می گیرد و مایع از میان آن جریان می یابد. معمولا بدنه پمپ از نوع حلزونی یا ازنوع قطر افزاینده است.

 محور پمپ

بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می تواند بخشی از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا توسط یاتاقانهای موتور نگه داشته شود. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت.

 پروانه پمپ

قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد کرده تا سرعت و مقدار حرکت آنرا افزایش دهد. منفذ مرکز پروانه را چشم پروانه می گویند تا که حدودی تعیین کننده ظرفیت پمپ است.

 پره های پمپ

قسمت هایی از پروانه اند که سیال را در داخل پمپ هدایت می کنند.

 روپوش پروانه (shroud)

پره های پمپ را پوشانده وجریان سیال را در ناحیه پروانه محدود می نماید.

 نقطه مکش

محل ورود سیال به پمپ است که معمولا در نزدیکی مرکز بدنه آن قرار دارد. قطر برای عبور در این نقطه تا حدودی میزان آبدهی پمپ را تعیین می کند.

 حلقه های سایش

تمام پمپ ها در نظر گرفته نمی شود. اما اگر در نظر گرفته شوند معمولا قابل تعویض خواهند بود. بدین طریق یک آببندی هیدرولیک انجام می شود که کارایی پمپ را افزایش می دهد. علاوه بر این، مقدار اندکی سیال از طرف رانش به طرف مکش پمپ باز گردانده می شود.

 کاسه نمد

موجب آببندی جریان سیال در داخل پمپ می شود. کاسه نمد می تواند شامل یک واحد آببندی از نوع بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد.

 شیپوره Diffuser

معمولا در پمپ های گریز از مرکز استفاده نمی شود. لیکن ممکن است گاهی به منظور جهت دادن به جریان آب بکار گرفته شود. با استفاده از بدنه حلزونی از شیپوره کمتر استفاده می شود.

 نقطه رانش یا تخلیه

نقطه ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. برای نمایش قطعات پمپ ازنوع ساده، پمپ های یک مرحله ای با یک دهانه مکش استفاده شده است.

اما پمپ های گریز از مرکز نیز در طرحهای چند مرحله ای بامکش دو گانه ساخته می شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار لازم تعیین می گردد.

پمپ دو گانه بسیار شبیه پمپ بامکش واحد است، با این تفاوت که در آن سیال از هر دو طرف پروانه کشیده شده و از طریق یک دهنده خروجی رانده می شود.

 بدنه پمپ ها

پمپهای گریز از مرکز در کارخانه ها از لحاظ ساختمان و کاربرد با یک دیگر تفاوت دارند. از این رو، بدنه پمپ ها به صورت مختلف ساخته می شوند.در ضمن جنس بدنه پمپ ها می تواند از مواد مختلف مانند چدن، فولاد، برنز و یا آلیاژ های مقاوم در برابر خوردگی وسایش ساخته شود.