انواع پمپ های سانترفیوژ

انواع پمپ های سانترفیوژ :

انواع پمپ های سانترفیوژ :نوع پروانه به کار برده شده در پمپهای سانترفیوژ بستگی مستقیمی با کاربرد آن دارد که در این مطلب توضیح مختصری از انواع پروانع و کاربری هریک به شما ارائه

میدهیم :

۱: پروانه بسته :

الف : در این مدل ، پره ها بین دو صفحه دایره ای قرار گرفته اند.

(همانند عکس که در انتهای صفحه می باشد )

ب : این مدل رایج ترین مدل پروانه بری پمپهای سانترفیوژ است و بیشتر بهره وری را دارد اما تنها برای سیالات تمیز و بدون ناخالص استفاده میشود .

۲ : پروانه نیم باز :

در این مدل ، پره ها از یکطرف به یک صفحه دایره ای متصل بوده و از طرف دیگر باز هشتند ، که به دلیل در ارتباط بودن سیال بین پره ها با سیال درون کله گی ، نسبت به پروانه بسته بهره وری کمتری دارد.

به کمک این نوع پروانه پمپ میتواند سالاتی حاوی میزان مشخص ناخالصی با ویسکوزیته بیشتر را پمپاژ کند.

۳: پروانه باز :

الف : در این مدل، پروانه از دو طرف باز بوده و سیال بین پره ها کاملا با سیال درون کله گی در ارتباط است ، در نتیجه نسبت به دو مدل دیگر ضعیفتر عمل میکند .

ب : این مدل برای انتقال سیالات حاوی مواد جامع معلق و ناخالصی طراحی شده است ، همچنین پمپهای این مدل را کوچکتر و ضعیفتر میسازند تا احتمال شکستگی پره ها را کاهش دهد.

نکته :

خیلی مواقع پیش می آید که افراد پمپهای بسیار قوی و خوبی که تنها برای آب خالص (h2o) طراحی شده اند را خریداری کرده و در آخر آن رابرای سیالاتی غیر از آب تمیز بکار میبرند ، و پس از خراب شدن پمپ از شامل گارانتی نشدن آن شاکی میشوند ، یکی از رایجترین این موارد خرید کفکش(که برای آبهای تمیز طراحی شده است ) بجای لجن کش جهت پمپاژ سیالات ناخالصی دار و فاضلابهاست ..در نتیجه هنگام خرید حتما شرایط پمپ را در نظر بگیرید…