محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور

جهت محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور یک روش ساده به صورت ذیل وجود دارد:

محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور

 • ظرفیت گرمایش کل بـرحسب کیلوکالری را بر عدد ۲۵۰۰ تقسیم نمود تا دبی آب مورد نیـاز گردش سیستم گرمایش ساختمان برحسب GPM بدست آید.

 

 •  همچنین در صورت استفاده از پمپ سیرکولاتور جهت سرمایش اگر ظرفیت کامل برودت مورد نیاز ساختمان برحسب کیلوکالری را تقسیم بر ۱۲۵۰ نماییم دبی آب مورد نیاز سیستم سرمایش برحسب GPM بدست می آید.

 

 • بهتر است در ساختمانهای با متراژ بالای ۱۰۰۰ متر مربع از دو پمپ سیرکولاتور استفاده شود.

 

سیرکولاتور وکاربردهای آن

این سری از پمپ ها یعنی پمپ های سیرکولاتور وظیفه گردش آب در سیسنم های گرمایش و حرارت مرکزی را برعهده دارند .

این پمپ ها آب تا دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد را در سیستم به گردش در می آورند.

یکی از خصوصیات بارز  پمپ های سیرکولاتور کارکردن کم صدای آنها میباشد.نکته قابل توجه و مهم این پمپ ها این است که دارای مکش منفی نیستندوحنما باید سیال بر روی پمپ مسلط باشد.

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

 

سیستم آتش نشانی

برای بررسی سیستم آتش نشانی پروژه ابتدا بایستی به دستورالعمل سازمان آتش نشانی در مورد سیستمهای اعلام و اطفا حریق توجه نمود.

زمانی که پروژه جهت ثبت دستور نقشه به شهرداری می رود یک دستورالعمل که شامل کلیات پروژه می باشد به پروژه تعلق می گیرد که تعدادی از بندهای آن مربوط به سیستم اطفا و اعلام حریق می باشد.

برای مثال اینکه کل ساختمان باید اسپرینکلر داشته باشد و یا اینکه تنها قستمی از آن نیاز به اسپرینکلر دارد. همچنین لزوم وجود فایرباکس را تعیین می نماید.

بنابراین هنگام نوشتن گزارش فاز یک بایستی این دستورالعمل را از کارفرما درخواست کنید.

در قدم اول برای نوشتن این بخش لازم است که در مورد انواع خاموش کننده ها و مزایا و معایب هریک توضیح دهید و با توجه به کاربری پروژه بهترین سیستم را به کارفرما پیشنهاد دهید.

سپس در مورد انواع سیستمهای ترو خشک و لزوم آنها و همچنین سیستم اسپرنیکلر و انواع آنها (بالازن یا پایین زن) توضیحاتی را اضافه نمایید.

اگر ارتفاع سقف کاذب از ۸۰ سانتیمتر بیشتر باشد بایستی جهت اطفا حریق داخل سقف کاذب نیز سیستم اسپرینکلر پیش بینی شود.

از انجا که جهت سیستم آتشنشانی وجود منبع الزامی می باشد بایستی بابت ذخیره آب جهت دو فایر باکس معادل ۱۰۰gpm به مدت ۱۵ دقیقه و اگر پروژه فول اسپرینکلر باشد بایستی جهت ۲۰ تا سی درصد کل اسپرینکلرها به مدت ۱۵ دقیقه ذخیره آب پیش بینی نمود؟

 

روابط گفته شده برای همه ی پروژه ها صدق می کند؟

اطلاع دارید اعدادی که در بسیاری از پروژه ها چشم بسته و روتین با انها سروکار دارند از کدام منبع استخراج می گردد؟

برای اندازه گیری تعداد آنها لازم است چیدمان اسپرینکلرها را انجام داده تا بتوانید به درستی حجم منبع را پیش بینی نمایید.
آیا جداول از پیش تعیین شده حهت سایزینگ لوله های اسپرینکلر برای همه ی پروژه ها صدق می کند؟ ایا این مهم باعث نمی گردد سایزینگ ابتدای خط زیاد گردد؟

آیا نرم افزاری جهت محاسبه سایزینگ اسپرینکلر وجود دارد؟

اگر به هردلیلی امکان یخ زدگی اب درون لوله ها محقق گردد چه راهکاری باید صورت گیرد ایا کارفرما توان پرداخت خواهد داشت؟

 

قدم بعدی بررسی لزوم ایجاد فشار مثبت در راه پله می باشد.

درصورتی که راه پله دارای پنجره و یا در رو به بیرون باشد نیازی به کانال هوای تازه نیست.

در غیر اینصورت بایستی کانال کشی هوای تازه جهت ایجاد فشار مثبت پیش بینی گردد تا هنگام ایجاد حریق دود به بیرون هدایت گردد.

بنابراین مدیریت دود در پروژه دارای اهمیت زیادی می باشد.

شما بایستی تمهیداتی جهت خروج دود از ساختمان در هنگام حریق و جلوگیری از نفوذ دود به سایر طبقات بیاندیشید.

تذکر: در صورت اجرای پروژه در شهرک بایستی از خط هیدرانت شهرک جهت سیستم آتشنشانی محوطه استفاده نمود.

اصولا هیدرانت ها از نظر شکل ظاهری و فشار کارکرد با یکدیگر تفاوتی دارند؟ ایا آين تفاوت تاثیری دز سایزینگ لوله ها خواهد داشت؟

در نهایت بایستی محل شیر دوقلو، مسیر لوله های افقی، محل رایزرها، محل فایرباکسها و محل اسپرینکلرها روی نقشه مشخص گردد.

 

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

برای  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ بوستر ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺪ ﻭ ﺩﺑﯽ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

 

 ﺍﻟﻒ) ﺩﺑﯽ

ﺩﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۰gpm ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺑﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ: gpm = 50 × n

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ‌ n ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻃﻔﺎﻱ ﺣﺮﻳﻖ ﺁﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ N.F.P.A ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ۵۰ ﮔﺎﻟﻦ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﺍﻧﺖ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ۵۰۰ ﮔﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 

 ﺏ) ﻫﺪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Pt =  P1 +   P2 +   P3

ﺍﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ:
P1= 1.5 × L × ۰٫۰۴
L: ﻃﻮﻝ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ P2= 42 m.H2O
P3 =ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ پمپ بر حس-ب متر

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺁﺏ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻋﺪﺩ ﺩﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻤﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ ۳۰ ﺿﺮﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺠم مخزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ.

 

 

سرویس و نگهداری موتوربرق گازسوز

سرویس و نگهداری موتوربرق گازسوز

هنگامی که خرید یک موتور برق گازی یاژنراتور گازسوز را انجام دادید طبیعتا پس از مدتی بهتر است دستگاه خود را سرویس موتور برق گازی را انجام دهید تا به عمر مفید دستگاه کمک کند و از خرابی های احتمالی جلوگیری کنید.

 

در این مطلب چند نکته را عنوان میکنیم تا به کمک آن ها بتوانید سرویس و نگهداری موتوربرق گازسوز خود را انجام دهید.

 

 

 • توان موتور برق گازی

به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است از ۸۵ درصد توان ژنراتور گازسوزخود استفاده کنید ،نه بیشتر.

البته شما میتوانید از ۱۰۰ درصد توان دستگاه خود استفاده کنید اما استفاده همیشگی از تمام توان ژنراتور گازی باعث کاهش عمر مفید آن میشود.

 

 • فیلتر و روغن

برای سرویس موتور برق گازی معمولا بعد از ۳۵ ساعت کار نیاز به تعویض روغن است و دیگر نهایتا بعد از ۵۰ ساعت کار حتما روغن دستگاه را تعویض کنید ، تا موتور بازدهی بیشتر و عمر طولانی تری داشته باشد.

فیلتر ها را نیز بهتر است که به‌موقع تعویض کنید زیرا فیلتر هوا و روغن از ورود ذرات و غبار جلوگیری می‌کنند و طبیعی است .

پس از مدتی به دلیل پر شدن فضا نمی‌توانند عمل تصویه را به خوبی انجام دهند در نتیجه باعث آسیب رسیدن به موتور برق شما خواهد شد.

 

 • صبر کنید خنک شود

قبل از اینکه هر گونه سرویس موتور برق گازی یا ژنراتور گازسوز مانند تعویض روغن را انجام دهید صبر کنید تا دستگاه کاملا خنک شود و سپس اغلام مورد نظرتان را تعویض و راه اندازی کنید.

زیرا به‌طور مثال تعویض و ریختن روغن در زمانی که دستگاه داغ است باعث ایجاد گاز و آسیب رسیدن به موتور میشود.

 • خروجی مناسب تعبیه کنید

اگر اتصالات خروجی برقتان قدیمی یا پوسیده شده است ، حتما هر چه سریع تر آن را تعویض کنید.

اتصالات و سیم های پوسیده و غیر ایمن خطر جدی برای جان شماست.

 • کپسول آتش نشانی

یک کپسول اتش نشانی با ظرفیت حداقل ۵ کیلوگرم در نزدیکی موتور برق گازی خود نگه داری کنید

احتمال آتش سوزی در این نوع دستگاه‌ها بسیار نادر است ولی برای ایمنی بیشتر و کنترل اتفاقات غیر قابل پیش بینی که همیشه دلیل انسانی دارد نه دستگاهی بهتر است یک کپسول داشته باشید.

 

 • کابل کشی

بعضی اوقات به دلیل صدای کارکردموتور برق گازی نیاز به این است که اینژنراتور گازی را با فاصله‌ای بیشتری از محل استفاده قرار دهیم یا به دلایل دیگر نیاز به کابل کشی طولانی دارید.

در صورت انجام این کار حتما کابل ها و سیم ها را چک کنید که دارای قطر مناسب و کیفیتشان خوب باشند زیرا در مسیر طولانی ،هنگامی که جریان زیادی از کابل‌ها عبور می‌کند باعث ایجاد گرما می‌شوند و ممکن است خطراتی را داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه پمپکو نماس حاصل نمایید.

سرويس و نگهداري الكتروموتور

سرويس و نگهداري الكتروموتور

 

هر ۲۵۰ ساعت كار بايد وضعيت گريس بلبرينگ را بررسي کرد و در صورت كمبود آن به وسيله گريس پمپ به آنها گريس زده شود. (گريس مخصوص)

 

 

در صورتي كه بلبرينگ ها گرم شوند يكي از اشكالات زير وجود دارد كه بايد سريعا بر طرف گردد:

 

 •  گریس بيش از حد زده شده است ، پس بايد با باز كردن محل خروج گريس در زمان كار گريس اضافي تخليه شود.
 •  گريس بلبرينگ ها كافي نيست.
 •  درجه گريس مناسب نيست حتما از گريس دور بالا ( High speed ) و مشابه آن استفاده شود.
 •  مواد خارجي وارد بلبرينگ ها و يا گريس شده است.
 •  بلبرينگ ها تراز  نيست.
 • سيستم كوپلينگ بخوبي كار نمي كند.
 •  بار الكتروموتور روي سه فاز نامتعادل است.
 •  درون روتور خش پيدا شده و يا ناهم محوري موتور و كمپرسور وجود دارد.

در صورتي كه الكتروموتور صداي غير عادي داشت، يكي از عوامل زير وجود دارد:

 

 1. شل شدن پيچ هاي نگه دارنده بلبرينگ ها و ياتاقانها
 2. بهم خوردن فاصله هوایی(  AIR GAP) الكتروموتور
 3. شل شدن بالش روتور و استاتور
 4. شل شدن پيچ هاي پايه
 5. شل شدن پيچ هاي كوپلينگ
 6. دو فاز شدن الكتروموتور

 

در مورد الكتروموتور كه با تسمه كمپرسور را به حركت در مي آورند به سفتي و يا شل بودن تسمه ها توجه گردد.

اصولا بعد از هر ۲۰۰۰ ساعت كاركرد مي بايست صداي بلبرينگ هاي الكتروموتور بطور دقيق كنترل شود.

زمان سرويس الكتروموتور به عوامل ذیل بستگي دارد.

 

 • رطوبت محيط
 • دماي محيط كار و جابجايي هواي گرم با هواي خنك
 • گرد و خاك محيط كار
 • نوسانات ولتاژ در خط
 • مدت زمان بهره برداري از ماشين در ۲۴ ساعت
 • تعداد دفعات قطع و وصل تغذيه الكتريكي الكتروموتور

 

پمپ کفکش و پمپ لجن کش چیست !

پمپ کفکش و پمپ لجنکش

 

پمپ کفکش و پمپ لجنکش یکی پمپ کفکش از پرکاربردترین پمپ پمپ کف کش است که در صنعت آبرسانی می باشد.

همچنین پمپ کفکش یا لجن کش یکی از دستگاه های هست که همزمان با مدرنیزه شدن کارخونه جات و صنایع، وارد بازار شده.

در اینجا میخونیم که پمپ کف کش چیه و چرا بهتره از پمپ کف کش استفاده کنیم، در آخر هم نکاتی برای استفاده از پمپ کف کش رو میگوییم.

معمولا پمپ کفکش از ارتفاع ۵ متر پمپ آبنما نام دارد تا اندازه های مختلف و بر حسب اینچ وجود دارد , منظور از اینچ در پمپ قطر خروجی آب (سطح مقطع لوله) می باشد .

 

انواع پمپ های کفکش

انواع پمپ های کفکش در بازار به صورت الکتروپمپ کفکش تکفاز و پمپ کفکش سه فاز هستند که معمولا پمپ کف کش و پمپ لجنکش به صورت فلوتر و ساده تولید  و عرضه می شوند و کشورهای معروف سازنده , پمپ کف کش ایتالیایی و پمپ کف کش چینی و پمپ کف کش ایرانی است و به نسبت کیفیت , قیمت نوسان دارد .

 

نحوه عملکرد پمپ کفکش

اساس کار پمپ کفکش (EPS) لجن کشی هست، به اینصورت که پمپ کفکش با خارج کردن آب های آلوده و صاف که املاحی مثل گل و لای، لجن های ته نشین شده، شن های ریز و پسمانده های کوچک دارن کار کفکشی رو انجام میده.

اگه بخوایم از نظر کارکرد به پمپ لجنکش نگاه کنیم، پمپ لجنکش دارای ۲ نوع آب از رو و آب از بغل هست. اگر هم بخوایم از لحاظ ظاهری تقسیم بندی کنیم، پمپ کف کش دارای ۲ دسته پروانه نیمه باز و پروانه بسته میباشد.

بخاطر اینکه موتور های الکتریکی پروانه های پمپ رو به حرکت در میارن، به پمپ لجنکش، الکترو پمپ لجنکش هم میگن.

پمپ کفکش چطور کار میکند؟

پمپ کفکش درون خودش موتوری الکتریکی داره. موتور الکتریکی با به حرکت دراوردن پمپ انرژی لازم برای جابجا کردن آب های آلوده و لجن ها رو ایجاد میکنه. مهم هست که بدونین عمده فشار لجن خروجی ناشی از چرخش پروانه ها هست.

بدنه پمپ لجن کش و پمپ کفکش

اینکه آب به داخل موتور نفوذ نکند، از آب بندی مکانیکی استفاده میشه.

جالبه بدونین جنس پمپ کفکش بستگی به نوع کاربرد اون داره، برای مثال پمپ لجن کش میتونه از چدن، استنلس استیل و مواد پلیمری باشه.

از چدن داکتیل برای درپوش، از آلیاژ آلومینیوم برای پروانه و از فولاد ضد زنگ ۳۰۳ برای شفت و پیچ ها استفاده میشه.

همه ی این مواد دست به دست هم میدن تا پمپ لجن کش یا کفکش در مقابل خوردگی مقاوم بشه.

کاربرد پمپ لجن کش

پمپ لجن اکـرا به عنوان بخش پمپاژ کننده استفاده میشه. در ادامه مواردی  که پمپ لجن کش در اون ها کاربرد داره را به آن اشاره میکنیم.

 • پمپاژ آب های صاف و گل آلود
 • تخلیه لجن های مخلوط با آب
 • تخلیه پساب های باران
 • تخلیه مایع های دارای هوا و گاز
 • پمپاژ فاضلاب های فعال
 • صنایع چرم سازی
 • صنایع کاغذ و چوب
 • صنایع ساختمانی
 • انتقال آب یا سیالات در صنایع غذایی
 • فواره های حوض
 • لجن کشی فاضلاب هایی با الیاف بلند
 • صنایع کشاورزی و مزارع پرورش ماهی
 • آبیاری باغ ها و گلخانه ها
 • لجن کشی استخر ها، چاه ها و مخازن
 • تخلیه چاه ها توسط شرکت ها

 

           

 

 

کفکش فلوتر به شکلی عمل می کند که وقتی آب از سطح پمپ پایین بیاید فلوتر پمپ دستور میدهد که کفکش قطع می شود,در اصطلاح بین المللی پمپ ها HEAD به معنای ارتفاع پمپاژ پمپ و DEBI به معنای مقدار آبدهی پمپ آب از خروجی پمپ است .

 

از کدام نوع پمپ کف کش استفاده کنیم؟

پمپ های کفکش یا لجن کش ۳ نوع هستند:

 1. پمپ کف کش استیل
 2. پمپ کف کش چدنی
 3. پمپ کف کش برنزی

در حالت کلی بهتره از لجن کش های استیل استفاده کنیم چون در بعضی مواقع آب ها خواص خورندگی دارن و اگه از پمپ لجن کش استیل استفاده نکنیم باعث خورندگی سریع لجن کش میشه.

پمپ کف کش دارای فلوتر هست که با قطع و وصل کردن از خرابی و از اینکه پروانه خشک کار کنه جلوگیری میکند.

مهم ترین نکاتی که باید موقع انتخاب دستگاه به انها توجه بیشتری کرد قدرت موتور، میزان آبدهی، قطر دهانه ورودی و خروجی هست.

همچنین بهتره به جنس پمپ هم توجه کنین چون پمپ کف کش چدنی نسبت به نوع استیلی آن ارزان تر و پر مصرف تر هست.

 

نکات استفاده از پمپ کف کش

 

 • قبل از اینکه کار کف کشی رو انجام بدین، جایی که مشخص کردین رو از آب پر کنین و پمپ رو داخل اون بذارین.
 • حواستون باشه که برای پمپ کردن لجن ها ولتاژ برقتون کافی باشه چون در غیر اینصورت باعث کم کاری پمپ و یا نیم سوز شدن اون میشه.
 • از چمچ های تک مرحله ای فقط برای چاه هایی تا قطر ۱۲ اینچ استفاده کنین.
 • جالبه بدونین موتور پمپ توسط آب هایی که پمپ میشن، خنک میشه.
 • بهتره قبل از انتخاب موتور به دبی (واحد سیالات در مکانیک) و نمودار ارتفاع یا هد پمپ توجه کنین.

قیمت پمپ کف کش

قیمت پمپ کفکش بستگی به ارتفاع و قدرت و کیفیت و كشور سازنده پمپ کفکش و پمپ لجن کش دارد , معمولا جنس پروانه های این نوع پمپ از نوع برنج می باشد .

ولی برخی از کارخانجات تولید کننده کف کش بر اساس سفارش پروانه استینلس استیل و نوریل (باکالیت) تولید می کنند , شفت این نوع محصول معمولا از جنس استینلس استیل می باشد که در برابر آب ضد زنگ باشد که به پمپ کفکش ضد زنگ نیز معروف است .

 

کفکش استیل

 

سیم پیچی کفکش و یا پمپ لجنکش معمولا از جنس مس است.

اما برخی کارخانجات تولید کننده از آلومینیوم برای سیم پیچی استفاده می کنندکه سیم پیچی آلومینیوم استاندارد نمی باشد.

این نوع محصول انوع مختلفی دارد که بر اساس موارد کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در مناطقی که آب شور باشد و یا PH آب زیاد باشد از کفکش استیل و یا کفکش با بدنه پلاستیک ( به کفکش استیل آب شور نیز معروف است ) استفاده می کنند.

لازم به ذکر است در مناطقی که نه شوری آب و نه PH باشد از کفکش بدنه چدن و یا آلومینیوم استفاده می کنند.

 

پمپ کفکش ضد زنگ چگونه کا  میکند

 

برای جلوگیری از سوختن کفکش ناشی از کار کردن پمپ در مخازن و یا چاه هایی که سطح پمپ پایین تر از دستگاه قرار میگیرند قطعه ای وجود دارد به نام فلوتر که درواقع کار این وسیله قطع و وصل کردن پمپ می باشد.

وقتی آب از سطح پمپ پایین می آید فرمان میدهد و پمپ قطع میشود و زمانی که آب از پمپ بالا می آید پمپ کف کش شروع به کارکردن میکند.این نوع دستگاه پمپ کف کش فلوتر دار نام دارد.

اما در بعضی موارد پیش می آید که پمپ مورد نظر بدون اتومات خریداری میشود,لازم به ذکر است که در اینگونه شرایط میتوان فلوتر یا همان اتومات پمپ را خریداری و بر روی پمپ نصب نمود که این امر جلوی سوختن پمپ کف کش می شود

کف کش ایرانی یا چینی

 

با پمپ های کف کش چینی , پمپ ها به دو بخش اصلی مکانیکی و الکتریکی تقسیم می شوند:

در ناحیه الکتریکی که شامل سیم پیچی است , ایران یکی از بهترین تولید کنندگان مس در جهان است و سیم پیچی های پمپ های کفکش و لجن کش ایرانی بی نظیر است اما در بخش مکانیکی که شامل رتور و استاتور و پروانه ها می باشد زیاد قوی نیست.

چون که تکنولوژی این امر در ایران خوب شکل نگرفته است , مانند دستگاه پیشرفته بالانس پروانه , دستگاه تست روتور هنگام چرخش ۲۹۰۰ دور و همچنین تست هایی نظیر اولتراسونیک

 

پمپ کف کش چینی چگونه است

پمپ کف کش از نظر ساختار کلی به دو دسته عمده الکتریکی و مکانیکی تقسیم شده است که این دو مجموعه کنار یکدیگر باعث کارایی این دستگاه می شود , قسمت الکتریکی شامل سیم پیچ یا استاتور پمپ و قسمت مکانیکی که تاثیر خیلی زیادی در مصرف برق و طول عمر الکتروپمپ کف کش می گذارد پروانه پمپ . روتور می باشد.

فروش پمپ کفکش چینی مدل اسکوبایی SCM3 , SCM6 , SCM8 دارای کابل و طناب , بدنه پمپ تمام استیل , پروانه استیل , شفت استیل (پمپ کفکش , کفکش چینی , فروش کفکش , قیمت پمپ کفکش) وارد کننده پمپ کفکش در ارتفاعات مختلف

 

برخی موارد استفاده پمپ کفکش :

 1. تخلیه آب استخر , تخلیه پس آبهای بارانی انتقال آب از مخازن آبیاری کشاورزی , مصارف آب شرب , کف شکنی

 

پمپ های کفکش از ۱ اسب تا ۱۵ اسب موجود میباشد

۱” و ۲” و ۳” و ۴” و ۵” و ۶” قطر خروجی پمپ های کفکش موجود

 

 

کشورهای سازنده پمپ کف کش:

پمپ کفکش ایرانی

پمپ کفکش ایتالیایی

پمپ کفکش چینی

 

نوع پمپ کف کش:

پمپ کف کش تک فاز

پمپ کف کش سه فاز

 

انواع پمپ کفکش موجود در گروه پمپکو :

 • کفکش استیل
 • کفکش چدن
 • کفکش آلومینیوم
 • کفکش تکنو پلیمر
 • کفکش اسکوبایی

 

انواع برندهای پمپ کف کش موجود در بازرگانی سوری الکتریک :

 • پمپ کفکش پدرولو ایتالیا , پمپ کفکش پنتاکس ایتالیا , پمپ کفکش لوارا ایتالیا , پمپ کفکش استریم چین ,  ویکتوری چین , کفکش ایکار چین , کفکش الکو چین , پمپ کفکش دیانا چین , پمپ کفکش توان تک , کفکش بهاران نوین ,پمپ توان تک , کفکش آبار پمپ , کفکش فدک , پمپ کفکش جهان پمپ , کفکش آسیا , پمپ کفکش ورونیکا ,  اسپرونی ایتالیا , کفکش راد ,کفکش ارزان قیمت

الکتروموتور ضد انفجار چیست

الکتروموتور ضد انفجار

این نکته مهم است که الکتروموتور ضد انفجار تنها در برخی نواحی به کار گرفته می شوند. این تجهیزات شناسنامه و شناسه های ویژه ای دارند که به ما می گوید که آیا می توان از آنها در نواحی خطرناک خاصی استفاده کرد یا نه؟

 

بر این اساس  می توانیم از این تجهیزات در مناطق پر خطر بدون نگرانی استفاده کنیم.

بنابراین برخی تجهیزات و ابزارهای الکتریکی را تنها می توان در ناحیه ۲ به کار گرفت، در حالیکه برخی دیگر در ناحیه خطر ۱ نیز کاربرد دارند.

طبقه بندی بر اساس نواحی خطر را در ادامه شرح می دهیم.

هزینه این تجهیزات وابسته به مدل ونوع محافظت و مناسب بودن برای استفاده در نواحی مختلف فرق می کند.

بنابراین اگر مهندس طراح به اشتباه ناحیه ای امن را خطرناک دسته بندی کند، و یا حتی اگر ناحیه ای را که باید در ناحیه خطر ۲ طبقه بندی کند خطر ۱ بداند ناچار باید هزینه بیشتری برای خرید تجهیزات ضد انفجار با قابلیت بیشتر پرداخت کنید.

 

اینگونه تجهیزاتی هزینه نگهداری بیشتری نیز دارند. بنابراین در دوره عمر خود نیز هزینه بیشتری را به شرکت تحمیل می کنند.

از سوی دیگر، اگر منطقه خطری به اشتباه جزو مناطق ایمن طبقه بندی شود هزینه آن بسیار بالاست چرا که ممکن است به انفجار ناخواسته ای منجر شود که پیامدهایی مالی و جانی در پی داشته باشد و تصویر شرکت را نیزمخدوش سازد.

چنین اتفاقاتی ممکن است حیات کمپانی را نیز به خطر بیاندازد.

 

پس طبقه بندی صحیح مناطق خطر از نظر هزینه نیز همانند موضوع مهندسی ایمنی اهمیت دارد

برخی مفاهیم اساسی درباره مواد خطرناک را باید بدانیم تا بتوانیم درک بهتری از طبقه بندی مواد و نیز انتخاب الکتروموتور ضد انفجاری که با آن شرایط مناسب را داشته باشیم

برای دسته بندی الکتروموتور ضد انفجار , سازندگان نیاز دارند که آزمایشگاههای متعهد Underwriters Laboratories (UL) و نظامنامه ملی برق National Electrical Code (NEC) آنها را به رده = CLASS – گروه = Group و تقسیم کرده و محدودیت های قانونی درجه حرارت را برایشان مشخص کنند .

 

الگوریتم الکتروموتورهای ضد انفجار در محیط های بسته

 

The Basics: Explosion Proof Enclosure Design

این نوع موتورهای ضد انفجار برای محیط های بسته طراحی می شوند ملاحظات اساسی برای این موتورها این است که باید از بروز جرقه در محیطی که می تواند حاوی بخارات و گازهای قابل اشتعال باشد خودداری کند.

موتورهای ضد انفجاری برای محیط های بسته برای محیط های بسته ؛ سنگین و پر حجم هستند .

آنها به طوری طراحی شده اند که در حد توانایی موتور در برابر خوردگی و محدوده درجه حرارت و گرم شدن بیش از اندازه مقاوم می باشد .

سازندگان اتصالات و فلنج های آنها را به گونه ای می سازند که در برابر نفوذ شعله مقاوم flame tight, باشد.

محفظه ای باریکی داشته باشند که به هنگام وقوع انفجار داخلی گازهای داغ حاصل از انفجار رها شده و امکان سرد شدن پیدا کنند و به اندازه سرد شوند که باعث انفجار مجدد نشوند .

 

مروری بر دسته بندی موتورها :

Overview of Motor Classifications

 

الکتروموتورهای ضد انفجاری عموما در دسته بندی موتورهای محصور یا سربسته قرار می گیرند که بر پایه حفاظت در برابر شرایط محیط و نیز سرد شدن ساخته شده اند .

 

بطورکلی موتورهای محصور که توسط موسسه ملی سازندگان تجهیزات برقی National Electrical Manufacturers Association (NEMA) و نیز کمیته بین المللی الکتروتکینیکال International Electrotechnical Commission (European standard) که استانداردی اروپایی است طراحی شده اند در دو گروه اصلی  قرار می گیرند

 

۱- موتور با پوسته باز open enclosures 

۲-موتور با پوسته کاملاً محصور شده ally enclosed enclosures.

 

نوع : پوسته باز آن دارای دریچه هایی است که امکان تهویه هوا در اطراف سیم پیچ های موتور را می دهد .

 چهار مدل از این موتور های پوسته باز وجود دارند .

Drip-proof = مقاوم در برابر قطره 

Splash-proof = مقاوم در برابر پاشش 

Guarded = محافظت شده

Weather protected = مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی

 

استفاده از الکتروموتورهایی که در پوسته آنها باز است Open enclosures برای مکانهای مخاطره آمیز مناسب نیست.

برای این کار باید از موتورهایی که بطور کامل در پوسته محصور شده اند Totally enclosed enclosures استفاده شود .

موتورهای کاملاً محصور از جریان هوا از داخل به بیرون از موتور و به محیط اطراف جلوگیری می کنند اما آنها گازها را کاملاً نشت بندی نمی کنند چهار نوع موتور کاملاً محصور وجود دارد که عبارتند از :

موتورهای کاملاً محصور بدون تهویه هوا Totally Enclosed, Non Ventilated (TENV)

موتورهای کاملاً محصور با پروانه خنک کننده Totally Enclosed, Fan Cooled (TEFC)

موتور کاملاً محصور با هوای بیش از اندازه Totally Enclosed, Air Over (TEAO) •

 

 

الکتروموتورهای ضد انفجاری Explosion Proof Explosion Proof Motor Classifications by Hazardous Locations

 

دسته بندی الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز

 

الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز توسط آزمایشگاههای بیمه Underwriters Laboratories (UL) و نیز نظام نامه ملی برق Underwriters Laboratories (UL) و نیز OSHA بشرح زیر تعریف شده است .

 

کلاس ۱ : گازها بخارات و مایعات Gases, vapors, and liquids:

گروه A : استیلن Gases, vapors, and liquids

گروه B : هیدورژن و مظائر آن . Hydrogen, etc.

گروه C : اتر و نظائر آن Ether, etc.

گروه  D : هیدروکربنها ؛ سوختها و , حلالها و نظائر آن Hydrocarbons, fuels, solvents, etc.

دسته بندی ۱ : مخاطرات انفجاری معمول Normally explosive and hazardous

دسته بندی ۲ : مخاطراتی که بطور معمول در هوا وجود ندارند ولی بطور غیر مترقبه ممکن است بروز کنند .

 

Not normally present in an explosive concentration (but may accidentally exist)

کلاس II : گردو غبارها Dusts

• گروه E : غبار فلزات ( هادی و منفجر کننده )

• گروه F : غبار کربن ( که برخی از آنها هادی بوده و همه آنها قابل انفجارند )

• گروه G : آرد , نشاسته , حبوبات , پلاستیک های قابل احتراق یا غبارات شیمیایی ( قابل انفجار)

 

دسته بندی ۱ : مقادیر قابل اشتعال غبارکه بطور معمول وجود دارند و یا ممکن است بصورت معلق وجود داشته باشند و یا غبارهای هادی که وجود دارند .

دسته بندی ۲ : غباری که بطور معمول به مقداری که باعث اشتعال شوند در هوا معلق نیستند ( اما ممکن است که بطور اتفاقی رها شوند ) لایه های غبار که حضور دارند. 

 

کلاس III : الیاف

منسوجات ؛ مصنوعاتی چوبی و نظائر آن ( که بسادگی قابل اشتعال هستند اما تمایلی به انفجار ندارند )

دسته بندی ۱ : مورد استفاده و یا جابجا شدن توسط تولید کنندگاه

دسته بندی ۲ : نگهداری و یا جابجایی درانبار ( منحصراً برای سازندگان )

 

الکتروموتورهای ضد انفجار بسته با محیط های که هستند :

به رده گروه و دسته تقسیم می شوند ( مثلاً کلاس I دسته بندی ۲ یا کلاس ۱ و دسته بندی ۲ و نطائر آن (e.g., Class I, Division 1, Class I Division 2, etc.))

 

تفاوت در کلاس آنها بستگی به محدودیت درجه حرارت و برای روشهای محافظت در برابر مواد از گروه = groups استفاده می شود .

 

Explosion Proof Construction ساختارهای ضد انفجاری موتورهای ضد انفجاری با قطعاتی و موادی ساخته می شوند که توانایی مقاومت در برابر مناطق مخاطره آمیز را داشته باشد این شرایط شامل :

 •  عایق های کلاس F
 • محورهای و زنجیرهای مسی ضد جرقه
 • کاندویت ها و جعبه های به ابعاد بزرگ که سوراخهایی که رزوه دارند .
 • فن های خنک کننده مقاوم در برابر خوردگی و نیز ضد جرقه Non-sparking, corrosion resistant, cooling fans
 • درپوش های فن و صفحات انتهایی از چدن Cast iron end plates and fan covers
 • • Stainless steel breathers and drains
 • تخلیه و تنفس ها از جنس فواد ضد زنگ
 • استفاده از بلبرینگ های نشت بندی شده و ضد اصطکاک با پوشش دوگانه و بزرگتر از اندازه با گریس های حرارت بالا
 • Oversized, double-shielded, anti-friction, sealed ball bearings with high temperature grease • Low loss steel laminations for higher efficiency
 •  لابه های فولاد ضد زنگ با تلفات کم برای کارایی بیشتر • Precision dynamic balancing
 •  بالانس دقیق دینامیک  High temperature polyester varnish impregnated armatures
 • آرمیچرهایی که با لاک های پلی استر در درجه حرارت بالا اشباع شده اند • Dynamically balanced to reduce vibrations
 • بالانس دینامیکی برای کاهش لرزش
 • عایق های سیم پیچ کلاس F

 

نمونه ای از الکترو موتور ضد انفجار

نمونه ای از الکترو موتور ضد انفجار

 

 

ClassF winding insulation نسبت به سایر کلاس عایق ها بیشترین محافظت را در برابر درجه حارت دارا می باشند

 

عایق های کلاس H Class H polyester که با لاک پلی استر پوشش داده شده اند و در آمیچر موتور مورد استفاده هستند نیز بیشترین حفاظت در برابر درجه حرات را ارائه می دهند .

ورقه های انتهایی end plates موتور از جنس چدن هستند تا ضمن اینکه استحکام خوبی دارند بتوانند فشار بالای ناشی از انفجاررا تحمل کرده و در برابر خوردگی هم مقاوم باشند .

همه بخش ها ماشینکاری شده اند تا درزهای آنها خیلی کم باشد و مانع از خروج گازهای ناشی از انفجار به بیرون بشوند تا زمانیکه موتور به اندازه کافی سرد شود و امکان مشتعل کردن اتمسفر محیط را نداشته باشد .

نگهدارنده های برنجی و ضد جرقه محور موتور Non-sparking brass shaft slingers این امکان را می دهند که نشت بندی محور motor shaft بخوبی صورت گیرد.

جعبه اتصالات و لوله های هدایت کننده کابل برق conduit/connection boxes باید به آن اندازه بزرگ انتخاب شوند تا بتوانند سیم ها و کابلهای متصل به موتور را در خود جای دهند .

همانگونه که قبلاً یادآوری شد این لوله ها باید از جنس چدن ساخته شوند تا ضمن اینکه استحکام بیشتری دارند در برابر خوردگی هم مقاوم باشند

استاندارد های پمپ در صنعت

استاندارد های پمپ در صنعت

 

مهمترین و اصلی ترین استانداردهای پمپ که در طراحی، ساخت و بازرسی پمپ ها مورد استفاده می باشند به شرح ذیل می باشد:

 

استاندارد پمپ آب API 610

استاندارد ساخت و تست پمپ های فرآیندی سنگین مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 

استاندارد پمپ ISO 5199

استاندارد ساخت و مشخصه های فنی پمپ های سانتریفیوژ کلاس II – جهت مصارف عمومی General Service

 

استاندارد پمپ ANSI/ASME B 73.1/73.1M

استاندارد ساخت پمپ های سانتریفیوژ افقی مکش از انتها برای فرآیندهای شیمیایی

 

استاندارد پمپ ها  ASNE/ASME B 73.2/73.2M

استاندارد ساخت پمپ های سانتریفیوژ عمودی خطی برای فرآیندهای شیمیایی

 

استاندارد پمپ NFPA 20

استاندارد نصب پکیج های پمپ های آتشنشانی (پمپ های سانتریفیوژ)

 

استاندارد پمپAPI 674

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت – رفت و برگشتی

 

استاندارد پمپ API 675

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت – پمپ های دوزینگ مورد استفاده در صنایع نفت، شیمیایی و صنایع گاز

 

استاندارد پمپ API 676

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت – پمپ های روتاری (دنده ای، اسکرو، لوب و پره ای).

 

استاندارد پمپ API 685

استاندارد ساخت پمپ های بدون آببندی مگنتی Magnetic Drive pumps و Canned motor pumps

 

سری استانداردهای پمپ H.I

کل مجموعه این استاندارد مخصوص طراحی و تست انواع پمپ ها (سانتریفیوژ، جابجایی مثبت) می باشد.

 

استاندارد ISO 9906

استاندارد تست عملکرد پمپ های سانتریفیوژ (گرید ۱ و ۲)

 

استاندارد پمپ H.I 14.6

استاندارد تست عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

پمپ دیافراگمی چیست؟

پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی پمپ جابه جایی مثبت میباشد .که از عمل رفت وبرگشت دیافراگمی از جنس لاستیک ,ترموپلاستیک یا تقلون وشیرهای مناسب در هر طرف دیافراگم, جهت پمپاژسیالات استفاده میکند.

این پمپ ها خودمکش هستند وبرای جابه جایی و پمپاژ انواع سیالات به خصوص مایعات حاوی ذرات با ویسکوزیه بالا یا همان چسبناک ایده ال میباشد.

مدل های مختلفی از پمپ دیافراگمی تولید میشود که میتوان به مدل های الکتریکی,دستی ,  پنوماتیک یا بادی (AODD) وهیدرولیک اشاره کرد.

 

انواع پمپ دیافراگمی

این پمپ ها به سه نوع تقسیم میشوند:

۱٫پمپ دیافراگمی که یک طرف دیافراگم که پمپاژ میشود و در طرف دیگر با هوا  یا سیال هیدرولیک قرار دارد.

انعطاف دیافراگم باعث افزایش و کاهش حجم حجم محفظه پمپ شده یک جفت شیر یک طرفه مانع بازگشت سیال و ایجاد جریان معکوس میشود.

 

۲٫پمپ های دیافراگمی با جابجایی مثبت حجمی که در آنها محرک اصلی دیافراگم ,الکتریکی -مکانیکی بوده و به وسیله یک الکتروموتور متصل به میل لنگ یا گیربگس و یا  کاملا مکانیکی مثل یک اهرم یا دسته به حرکت در می اید.

در این روش دیافراگم با یک عمل مکانیکی ساده منعطف شده و یک سمت دیافراگم به هوا باز میشود.

 

۳٫پمپ های دیافراگمی که یک یا چند دیافراگم با سیالی که باید پمپاز شود در دو سمت در تماس هستند. دیافراگم ها با انعطاف دوباره خود باعث تغییر حجم می شوند .

 

نحوه عملکرد پمپ های دیافراگمی

وقتی حجم محفظه در هرکدام از انواع پمپ دیافراگمی افزایش پیدا می کند (دیافراگم حرکت می کند)،فشار کاهش یافته و سیال به داخل محفظه به داخل محفظه کشیده می شود .

زمانی که فشار محفظه پمپ پس از کاهش حجم دوباره افزایش پیدا می کند (در اثر حرکت دیافراگم)،سیالی که از قبل درون محفظه کشیده شده است خارج می شود.

در نهایت دیافراگم یک بار دیگر حرکت میکند وسیال به داخل محفظه کشیده شده و سیکل پمپاژ تکمیل می شود.
این عمل شبیه عملکرد سیلندر در موتور احتراق داخلی است.پمپ های دیافراگمی با ایجاد یک هرمس بین مکانیزم محرک و محفظه فشرده سازی ،به پمپ اجازه انتقال ،فشرده سازی و تخلیه محیط بدون روان کننده را می دهد.

دیافراگم الاستومریک می تواند به عنوان یک آب بند دینامیک (مکانیک سیال)که بسیاری از محدودیت های سایر روش ها آب بندی را نداردو مورد استفاده قرار میگیرد.

نشتی ندارد،اصطحکاک کمی دارند و می توانند برای حساسیت به فشارهای پایین ساخته شوند .
بادرنظر گرفتن مواد مناسب برای دیافراگم ها،از آن ها می توان برای طیف وسیعی از فشار و دما بدون نیاز به روانکاری یا نگهداری استفاده کرد.

 

کاربرد پمپ دیافراگمی

پمپ های دیافراگمی در صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی و خوراکی ،صنایع رنگ وچسب ،صنایع نفت ،گاز وپتروشیمی و صنایع کاشی و سرامیک کاربرد دارند

از جمله کاربرد این پمپ ها برای تخلیه مایعات از بشکه ها و مخازن (پمپ بشکه کش)است.

برخی از مایعات و سیالات قابل پمپاژ با پمپ های دیافراگمی :

 • رنگ ها،حلال ها،رزین ها،چسب،اسیدها وپودرها
 • انواع روغن ها،گریس ومواد نفتی
 • انواع سس و مایع نوشیدنی
 • سیالات پودری و لجن سیلیس

ویژگی ها و مزایای پمپ دیافراگمی

 

 • قدرت مکش بالا
 • قابلیت پمپاژ سیالات با ویسکوزیه بالا و حاوی ذرات جامعه
 • مناسب برای فشار تخلیه تا ۱۲۰۰ بار
 • قابلیت کارکرد خشک
 • نشتی بسیار کم (نزدیک به صفر)
 • راندمان بالا تا ۹۷ درصد
 • قابلیت خودمکش بودن
 • ضد انفجار
 • تعمیرات نگهداری وحمل آسان

 

 

 

چگونگی انتخاب بوستر پمپ

انتخاب و محاسبه بوستر پمپ برای ساختمان:

در این مقاله محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی که اکثرا با روش های تخمینی بدست می آورند، به صورت دقیق و علمی آورده شده است:
برای انتخاب بوستر پمپ به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم تا با استفاده از آن و رجوع به کاتالوگ شرکت های سازنده، پمپ مورد نظر انتخاب شود.

۱- مقدار دبی:

 

مقدار دبی پمپ آبرسانی برابر مقدار مصرف آب مصرفی ساختمان است.

برای یافتن این مقدار می توان از جدول مقدار F. U (فیكسچر یونیت) لوازم بهداشتی و جمع مقادیر مربوط به F. U كل و تبدیل آن به GPM و یا از جدول استاندارد تعیین مصرف آب بر اساس نوع كاربری و نوع ساختمان (مقدار كل بدست آمده از این جدول را باید بر عدد ۳ تقسیم كنیم) استفاده کرد و حجم آب مصرفی ساختمان (دبی) را بدست می آوریم.

 

۲- میزان هد: H= h1+h2+h3+h4 (متر آب)

 

h1: ارتفاع عمودی از دهانه بوستر پمپ تا شیر دورترین وسیله بهداشتی بر حسب متر
 h2:حاصلضرب طول دورترین و پرفشارترین مسیر رفت آب (L) از مخزن آب تا بالاترین وسیله بهداشتی در عدد ۰٫ ۱۶۵ :   h2 = L *0. 165
h3: فشار مورد نیاز در پشت شیربالاترین وسیله بهداشتی (از جدول مقررات ملی ساختمان ).
h4: فاصله عمودی از دهانه لوله مکش مخزن آب تا دهانه مکش بوستر پمپ.
درآخر باتوجه به هد و دبی بدست آمده از روی نمودار همپوشانی پمپ که برای هر کارخانه منحصر به فرد است و تلاقی این دو مقدار در منحنی مدل پمپ را انتخاب می کنیم.

انتخاب حجم منبع دیافراگمی:

 

بهترین انتخاب حجم منبع دیافراگمی برای آب مصرفی برمبنای ۱۵ بار در ساعت روشن و خاموش شدن هریک از الکتروپمپ های اصلی بوستر پمپ در حداکثر مصرف ساعتی آب ساختمان می باشد.
بر این مبنا ظرفیت مفید منبع دیافراگمی از فرمول به دست می آید و ظرفیت نامی منبع دیافراگمی (q/n=v) با توجه به راندمان آن از فرمول قابل محاسبه است. راندمان منبع دیافراگمی، درصد حجم ذخیره آب در حد فاصل حداقل و حداکثر فشار سیستم نسبت به حجم نامی آن می باشد و مقدار آن از فرمول مقابل به دست می آید.

تعیین ظرفیت و مشخصات بوستر پمپ های آتش نشانی:

 

یکی دیگر از انواع بوستر پمپ هایی که در ساختمان و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، بوستر پمپ آتش نشانی است که در انواع تک پمپه و چند پمپه با الکترو پمپ پیشرو و یا بدون الکتروپمپ پیشرو ساخته می شوند.
ظرفیت بوستر پمپ های آتش نشانی بستگی به نوع وسایل اطفای حریق آبی مورد استفاده در ساختمان دارد. بر اساس استاندارد N. F. P. A در ساختمان های مجهز به جعبه آتش نشانی ظرفیت بوستر پمپ بر مبنای مصرف، ۵۰ گالن آب در دقیقه برای هر جعبه و استفاده همزمان از دو جعبه آتش نشانی تعیین می گردد.
برای اماکن مجهز به هیدرانت آتش نشانی حداقل ظرفیت بوستر پمپ ۵۰۰ گالن در دقیقه در نظر گرفته می شود.
الکتروپمپ های بوستر پمپ آتش نشانی باید به گونه ای انتخاب شوند تا در هر زمان آب مورد نیاز با فشارلازم در خروجی بالاترین وسیله اطفای حریق وجود داشته باشد.
مقدار این فشار در استاندارد های آمریکایی و اروپایی به ترتیب ۶۰ و ۴۵ پوند بر اینچ مربع معادل ۴و ۳ اتمسفر است.

سیستم های بوستر معمولا درمدل های  زیر قابل دسترس می باشند:

 

۱- چیدمان تکی که در آن برای تامین کل جریان و فشار مورد نیاز از یک پمپ استفاده می شود.
۲- آرایش سه تایی که در آن جریان سیستم بین سه پمپ به صورت مساوی یا نامساوی تقسیم می شود.
۳- آرایش چهارتایی که در آن جریان سیستم بین چهار پمپ تقسیم می شود. این تقسیم بندی معمولا به صورت نامساوی صورت می گیرد.
بسیار مهم است که روش های مرحله بندی مناسب در این خصوص به کار گرفته شوند.
اطمینان حاصل کنید که تمام بخش های ظرفیتی پمپ ها توسط سیستم استفاده می شوند.
امکان دارد در طول طراحی سیستم به این نتیجه برسید که کل توان مورد نیاز برای تقسیم بندی نامساوی کمتر از تقسیم بندی مساوی است.
با استفاده از طراحی چند پمپی می توانید بهترین استفاده را از توان پمپ نموده و در عین حال ظرفیت مورد نیاز را نیز دراختیار داشته باشید.
به عنوان نمونه به جای جداسازی ظرفیت با درصد ۶۵/۶۵ که مقداری ظرفیت غیر ضروری به سیستم اضافه می کند، ۱۵ درصد ظرفیت رزرو به بار طراحی اضافه کرده و یک جداسازی ظرفیت با درصد ۳۳/۶۷ را در نظر بگیرید.
در این شرایط نیز ظرفیت رزرو در سیستم لحاظ شده است. اما احتمالا پمپ کوچکتر زمان طولانی تری در حال کار خواهد بود.
برای سیستم های بزرگ بهتر است از محرک های فرکانس متغیر استفاده کنیم تا بدون نیاز به شیرهای کاهش فشار بتوان تنظیم فشار در سیستم را انجام داد.
در اغلب کاربردها شیرهای کاهش فشار برای حفظ یک فشار ثابت در سیستم لازم می باشد. شیرهای کاهش فشار می توانند تغییرات موجود در فشار مکش، خصوصیات مربوط به منحنی عملکرد پمپ و تغییرات فشار به دلیل ترتیب کارکرد پمپ ها را جبران نمایند.

هنگامی که فشار مکش ثابت است، پمپ ها دارای اندازه مشابه هستند و منحنی عملکرد آنها نسبتا صاف است و یا در مواردی که شیرهای تنظیم فشار در جای دیگری از سیستم نصب شده، می توان از شیر یک طرفه به جای شیرهای تنظیم فشار استفاده کرد.

 

در سیستم هایی که دارای جریان آب پیوسته نیستند باید از یک منبع هیدروپنوماتیک استفاده کرد. این مخزن، کاری درمورد بار موجود انجام نمی دهد، بلکه این پمپ است که وظیفه مربوطه در سیستم را به عهده دارد و مخزن فشار را در سیستم حفظ کرده و تقاضاهای جزیی در سیستم را پاسخ می دهد و به پمپ ها اجازه می دهد تا بتوانند برای زمانی خاموش شده و به صورت پیوسته عمل نکنند.
مخزن در حالت خاموش بودن پمپ ها می تواند تقاضاهای کم را پاسخ گفته و فشار سیستم را حفظ کند و بدین ترتیب از روشن وخاموش شدن بیش از حد پمپ ها جلوگیری کرده و در مصرف انرژی صرفه جویی نماید.
این مخازن را می توان در بالای ساختمان و یا در مجاورت بوستر نصب کرد.

مواردی قبل از  نصب بوستر پمپ باید رعایت شود

 

قبل از آغاز:
۱- دستورالعمل ها وقوانین محلی را بررسی کنید.
۲- اطمینان حاصل کنید که بوستر پمپ حتما مورد نیاز است.
۳- محاسبات اولیه را انجام دهید .
۴- فضای مورد نظر برای نصب پمپ را تعیین کنید.
۵- محل اندازه وفشار آب ورودی را تعیین کنید.
۶- برنامه هایی برای توسعه احتمالی سیستم در آینده در نظر داشته باشید.

تایید پارامترهای طراحی:

 

۱- شرایط طراحی (هد دینامیک- الزامات جریان وغیره).
۲- فشارمکش از منبع آب
۳- ارتفاع ساختمان
۴- نوع پمپ (مکش انتهایی – عمودی نوع سری – عمودی چند مرحله ای- عمودی توربینی – سرعت ثابت- دور متغیر)
۵- مشخصات الکتریکی
۶- مقدار افت اصطکاکی در لوله ها واتصالات
۷- فشار مورد نیاز در بالای ساختمان
۸- بررسی و نیاز به تامین برق اضطراری برای پمپ ها

۹- حفاظت الکتریکی با اتصال از زمین

 

 

 

اجزای سیستم بوستر پمپ:

 

۱- پمپ و موتور
۲- شیر کاهش فشار
۳- لوله و اتصالات
۴- صافی
۵- تجهیزات کنترلی
۶- شیرهای قطع جریان
۷- مخزن هیدروپنوماتیک

استنلس استیل یا فولاد زد زنگ

استنلس استیل (فولاد زد زنگ) چیست؟

استنلس استیل (فولاد زد زنگ) به فولادهایی با میزان عناصر آلیاژی زیاد گفته می‌شود که توانایی مقاومت به خوردگی در اتمسفرهای خورنده و دماهای بالا را داشته باشند.

فولادهای ضد زنگ معمولا حاوی حداقل ۱۱ درصد کروم هستند و عامل مهم و تعیین کننده مقاومت به خوردگی آنهاست.

آلیاژها

آلیاژهای فولاد زنگ نزن به خاطر داشتن مقاومت بالا نسبت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین مواد درمهندسی است. این مقاومت به دلیل بودن مقدار زیادی کروم درآن‌ها ناشی می‌شود.

میزان کم کروم، مثلاً ۵٪، مقاومت به خوردگی آهن را مقداری افزایش می‌دهد، اما برای رسیدن به فولاد زنگ نزن، حداقل ۱۲Cr% نیاز است.

برابر با نظریه‌های کلاسیک، کروم با تشکیل یک لایه اکسید سطحی که لایه‌های زیرین را از خوردگی محافظت می‌کند، سطح آهن را زنگ نزن می‌سازد. برای ایجاد این لایه محافظ، سطح فولاد زنگ نزن باید در تماس با عوامل اکسید کننده باشد.

اضافه کردن نیکل به فولادهای زنگ نزن مقاومت به خوردگی را در محیط‌های خنثی یا اکسید کننده ضعیف افزایش می‌بخشد اما قیمت آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

هم‌چنین مقدارکافی نیکل قابلیت انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری فولادها را افزایش می‌دهد زیرا امکان نگهداری آستینت (FCC) در دمای محیط را فراهم می‌کند.

افزایش مولیبدن به فولادهای زنگ نزن مقاومت به خوردگی را در حضور یون‌های کلرافزایش می‌دهد، حال آن‌که افزودن آلومینیوم مقاومت به پوسته شدن را در دماهای بالا بهبود می‌بخشد.

کروم نیز برای افزایش مقاومت به خوردگی آن، اضافه می‌شود.

انواع 

آلیاژهای مهم استنلس استیل(فولاد زدزنگ) بر اساس عنصر آلیاژی که به آن اضافه شده‌است به صورت زیر می‌باشد:

 • آلیاژهای آهن – کروم
 • آلیاژهای آهن – کروم ـ کربن
 • آلیاژهای آهن – کروم – نیکل – کربن

فولادهای زنگ نزن یا استنلس استیل ها بر اساس ساختار متالورژیکی و ترکیب شیمیایی، به طور زیر تقسیم می‌شوند:

 • استنلس استیل  فریتی
 • استنلس استیل  مارتنزیتی
 • استنلس استیل آستنیتی
 • استنلس استیل آستنیتی – فریتی (دوفازی)
 • استنلس استیل رسوب سختی

استیل‌های سری ۳۰۰

متداولترین نوع استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ استیل‌های سری ۳۰۰ هستند که خود به انواع مختلفی مثل ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۱۶، ۳۲۱ و ۳۴۷ تقسیم می‌شوند.

در بین آن‌ها استیل ۳۰۴ با اختلاف قابل توجهی از بقیه پرکاربردتر و رایج‌تر است.

استیل ۳۰۴ و تعداد دیگری از استیل‌های این سری شامل ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل هستند و به همین دلیل به نام استیل ۸–۱۸ هم شناخته می‌شوند.

البته نام استیل ۸–۱۸ اشاره به نوع خاصی از استیل ندارد چون فقط درصد دو آلیاژ نیکل و کروم را نشان می‌دهد. علاوه بر این کربن این استیل‌ها کمتر از ۰٫۰۸ درصد است و خاصیت آهنربایی ندارند.

 

استیل ۳۱۶ پس از استیل ۳۰۴ دومین استیل رایج در بین استیل‌های آستنیتی است.

این استیل که به «استیل ضدزنگ گرید دریایی» هم مشهور است و اکثر مواقع شامل ۱۶ درصد کروم، ۱۰ درصد نیکل و ۲ درصد مولیبدن است و به همین دلیل به استیل ۱۰–۱۸ هم معروف است.

تغییر در نسبت کروم و نیکل و افزودن مولیبدن باعث شده تا این استیل مقاومت بیشتری در مقابل فرسایش، به‌ خصوص فرسایش ناشی از کلر داشته باشد و به همین دلیل برای وسایلی که باید در تماس زیاد با عوامل فرساینده مانند مواد شیمیایی، حلال‌ها، و آب شور باشند، مناسب است.

این نوع از استیل معمولاً در ساخت چاقو ها وکاردها همچنین ابزارهای برنده و لوازم مرغوب آشپزخانه استفاده می‌شود و برای تاسیات دریایی نیز مناسب است.

ویژگی‌های اصلی آلیاژهای ضد زنگ یا استنلس استیل :

شکل‌پذیری عالی
چقرمگی (مقاومت مواد در برابر شکست در اثر اعمال تنش) زیاد در دمای اتاق (دمای پایین)
مقاومت در برابر پوسته شدن، اکسایش و خزش در دمای زیاد

 

آیا فولاد ضد زنگ یا همان استنلس استیل زنگ می‌زند؟

اینکه استنلس استیل، زنگ نمی‌زند یک دیدگاه نادرست است، فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴ در هوای مرطوب دریایی یا داخل آب راکد، زنگ می‌زند.

شرایط مساعد برای این نوع ضد زنگ محیط‌های غیرآلوده و آب شیرین یا آب دریا می‌باشد.

نوع محیط و ترکیب شیمیایی فولاد از عوامل مؤثر در زنگ‌زدگی و خوردگی حفره‌ای فولاد می‌باشد.
بر همین اساس اگر محیط دارای اسید  یا بخار اسید باشد، آسان درب (تولیدکننده‌ی درب‌های ایمن ساختمان) از ورق استنلس استیل گرید ۳۱۶ استفاده می‌کند.

گروه پمپکو آماده ارایه مشاوره در این خصوص میباشد.