گروه صنعتی و بازرگانی پمپکو

نمایندگی فروش الکتروموتورهای گوانگلو (GUANGLU) نمایندگی انحصاری الکتروموتورهای استریم و ایده آل نمایندگی انحصاری الکتروموتورهای ضدانفجار COEl نمایندگی انحصاری موتور برق های SPINA و WEGO نمایندگی انحصاری پمپ Pioneer , QFBY

تازه ترین محصولات